امتیارهای من: الماس
نوع فعالیتتعداد الماس‌های کسب‌شدهمحدودیت‌ها دریافت یاقت الماس
عضویت در سایت30 الماسیک بار برای همیشه
تکمیل پروفایل30 الماسیک بار برای همیشه
بازدید روزانه سایت2 الماس10 الماس در روز
مشاهده مقاله1 الماس10 الماس در روز
نوشتن کامنت برای مقالات2 الماس10 الماس در روز
خرید محصولمتناسب با مبلغ پرداختی شما محاسبه می‌شودهر 50،000 تومان 1 الماس
نوشتن کامنت برای محصولات2 الماس10 الماس در روز