امتیارهای من: الماس
نوع فعالیت
تعداد الماس کسب‌شده
سقف الماس دریافتی
عضویت در سایت
30
یک بار برای همیشه
تکمیل پروفایل
30
یک بار برای همیشه
نوشتن کامنت برای مقالات
2
10 الماس در روز
مشاهده محصول
1
10 الماس در روز
مطالعه مقاله
1
10 الماس در روز
خرید محصول
هر 50،000 تومان 1 الماس
بدون محدودیت
بازدید روزانه سایت
2
10 الماس در روز