نظر صوتی شرکت‌کنندگان دوره‌
جناب آقای سید احمد داداش نژاد
شرکت کننده دوره رپورتاژ آگهی و مربی کسب و کار اینترنتی
جناب آقای حسن محمودی
شرکت کننده دوره رپورتاژ آگهی و سئو کار
جناب آقای مصطفی حقیقت
شرکت کننده دوره رپورتاژ اگهی
نظر ویدیویی شرکت‌کنندگان دوره‌ (حالت ثابت)
نظر ویدیویی شرکت‌کنندگان دوره‌ (حالت کاروسلی)